สอบ GED ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร

สามารถลงสอบได้ใหม่หลังจากคะแนนออกแล้ว และหากต้องการ Re-score คะแนนให้สูงขึ้น สามารถทำได้โดยลงสอบใหม่ หลังจากสอบเสร็จประมาณ 15-30 วัน ระบบจะทำการ Merge คะแนนใน Transcript โดยนับเอาคะแนนที่สูงสุด

โดยปกตินักเรียนสามารถนำผลสอบที่ผ่านแล้วไปเทียบวุฒิ ม.6 จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวุฒินี้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศ (International Program) และต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน น้อง ๆ ไม่ต้องมีการเทียบวุฒิม. 6 ที่กระทรวงศึกษาธิการอีกต่อไปสามารถใช้ Diploma ที่ส่งตรงมาจากอเมริกาในการยื่นคะแนนได้เลย

เรียน GED ที่โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน ผ่านแน่นอน หากลงเรียนทั้งหมด 5 วิชา รับส่วนลดทันที 5%
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 6006 หรือดูข้อมูลได้ที่ คอร์ส GED ที่โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน

About House of Griffin

House of Griffin is the leading edge tutorial school to study in the university-international program under the management of specialist in GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC, CU-TEP, CU-AAT, CU-ATS, TU-GET. Call: 0 2644 6006-7
This entry was posted in GED. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *